ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Vonroc B.V. általános szerződési feltételei, melynek irodái: Lingenstraat 6, 8028 PM, ZWOLLE, Hollandia.

Szám alatt iktatott. 71933107 a Zwolle Kereskedelmi Kamaránál.

 

A. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.  Hacsak nincs kifejezetten másképp jelezve, a következő kifejezések jelentése a következő jelen általános szerződési feltételekben:

Mi: Vonroc B.V., zwollei irodákkal;

Vevő: az a fél, akinek ajánlatot teszünk, vagy akivel az áru kiszállításáról megállapodunk;

Magánszemély: Olyan vevő, aki nem cégként vagy annak nevében jár el.

Gyártó, (al)szállító: harmadik fél, aki bizonyos áruk vagy szolgáltatások szállítója;

Webáruház: A mi tulajdonunkban lévő és általunk működtetett webáruház, a Vonroc.com néven.

Megállapodás: a vevő és köztünk létrejött megállapodás.

 

B. ÁLTALÁNOS

1. Általános szerződési feltételeink minden olyan szerződésre vonatkoznak, amelyet kötöttünk, annak ellenére, hogy a vevő másként rendelkezik, ami nem egyértelműen meghatározott eltérés a feltételeink adott pontjától. A Vevő bármely feltételeinek alkalmazhatósága, függetlenül azok elnevezésétől, kifejezetten kizárt.

2. Általános szerződési feltételeinktől való eltérések csak akkor érvényesek, ha azokat írásban jóváhagytuk.

3. Nem írásbeli visszaigazolások en Munkatársaink által kötött és velük kötött megállapodások csak annyiban kötnek bennünket, amennyiben azokat írásban jóváhagytuk.

4.  Ha az Általános Szerződési Feltételek egy vagy több rendelkezése a bírósági határozat alapján nem alkalmazható. Ilyen állapotban a többi kikötés érvényben marad.

5.  Ha a jelen szerződési feltételek a holland nyelvtől eltérő nyelven állnak rendelkezésre, a jelen Általános Szerződési Feltételek holland nyelvű változata az irányadó.

 

C. AJÁNLATOK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK

1.  Minden ajánlatunk nem kötelező érvényű, kivéve, ha írásban másként állapodunk meg. A nyilvánvaló hibák soha nem kötnek bennünket.

2. Minden ajánlatunk legfeljebb három hónapig érvényes, kivéve, ha másként határozzák meg vagy nem állapodnak meg.

3.  Az általunk vagy beszállítóink által az ajánlatok keretében rendelkezésre bocsátott katalógusok, fotók, képek vagy rajzok nem kötelező érvényűek, és csak tájékoztató és tájékoztató jellegűek. Nem köteleznek minket a feltüntetett méretek, súlyok vagy egyéb műszaki adatok szerinti szállításra, és soha nem tekinthetők garanciának. A katalógusok, fényképek, képek vagy rajzok mindenkor a mi tulajdonunkban maradnak, írásos engedélyünk nélkül nem másolhatók, nem adhatók át harmadik félnek, illetve nem adhatók át nekik.

4.  Nem vállalunk felelősséget az általunk vagy beszállítóink által biztosított képekért és rajzokért, kivéve a részünkről származó súlyos gondatlanság vagy szándékosság esetét. Vevőinket a fent említett képek és rajzok, valamint az ezek nyomán megrendelt áruk közötti eltérésekből eredő jogok nem származhatnak, függetlenül attól, hogy ezek az eltérések rajzi hibából, időközi konstrukciós változásból vagy egyéb okból származnak.

5.  A Vevő köteles felmérni, hogy az áru alkalmas-e arra a célra, amelyre a Vevő használni kívánja. Nem garantáljuk, hogy az áru alkalmas arra a célra, amelyre a Vevő azt használni kívánja, még akkor sem, ha ezt a célt tudomásunkra hozták. Az áruk kiszállítása során általunk adott tanácsok nem vonnak maguk után semmilyen felelősséget a részünkről.

6.  A Szerződés az írásos rendelési visszaigazolásunk elküldésének napján, illetve Webáruházunkban történt vásárlás esetén a megrendelés végleges leadását követően jön létre.

7.  A Vevőtől érkező minden egyes megrendelést azzal a feltétellel fogadunk el, hogy a Vevő hitelképességét a megszerzett információk igazolják. Felfüggeszthetjük kötelezettségeink teljesítését, ha a szerződés megkötését követően szerzett körülmények vagy ismereteink alapján tarthatunk attól, hogy a Vevő nem teljesíti kötelezettségeit.

8. Ha a megfelelő hitelképesség nem igazolható, vagy a Vevő jogi formája megváltozik, akkor a Szerződést részben vagy egészben felmondhatjuk anélkül, hogy ehhez bírósági beavatkozásra lenne szükség, és nem vállalunk felelősséget az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért.

 

D. ÁR

1. A webáruházunkban megjelenített árak kivételével minden általunk továbbított ár mindig euróban értendő, és nem tartalmazza az ÁFA-t, az adókat, illetékeket és az áruk értékesítésével és kiszállításával kapcsolatos egyéb költségeket. A webáruházunkban található árak minden esetben tartalmazzák az ÁFA-t, adókat, illetékeket és az áru értékesítésével és kiszállításával kapcsolatos egyéb költségeket.

2. Hacsak az árak nem rögzítettek, a rendeléseket csak a szállítás napján érvényes árak alapján könyveljük le. Az ár tartalmazza a csomagolást, de nem tartalmazza az ÁFA-t, adókat, illetékeket és az áru értékesítésével és kiszállításával kapcsolatos egyéb költségeket.

3.  Jogunk van minden megrendelés esetén kezelési költséget felszámítani. A megrendelés nagyságától, az országtól, ahol a Vevő irodái találhatók, illetve az áru rendeltetési helyétől függenek.

4.  A szerződés megkötése után életbe lépő állami illetékek, fizetésemelések, árfolyamváltozások és egyéb költségnövelő tényezők miatti áremelések a Vevőre hárulnak, ha a megkötések között több mint három hónap telt el. a megrendelésről és az áru kiszállításáról.

 

E. SZÁLLÍTÁS

1.  Eltérő megállapodás hiányában a szállítás a Zwollei/NL raktárunkban történik a Szerződés megkötésének napján érvényes "ex works" szerint. Webáruházunkon keresztül kötött Megállapodásokból eredő szállítások esetén helyette a Vevő által a megrendelés során megadott szállítási cím a szállítási hely.

2.  Ha a Vevő megtagadja a szállítás átvételét, vagy hanyagul adja meg a szállításhoz szükséges információkat vagy utasításokat, az áru tárolása a Vevő kockázatára történik. Az így felmerülő többletköltség a Vevőt terheli és viseli.

3.  A nálunk tárolt árukat csak tűzkár és lopás ellen kötelesek biztosítani a Vevő számára a biztosítási feltételeinknek megfelelően. Minden egyéb kockázat, beleértve a háborús kockázatot is, a Vevőt terheli.

4.  Ha szükséges, részletekben is szállítjuk. A jelen általános szerződési feltételek szerint minden részszállítás külön Megállapodásnak minősül, és ennek megfelelően számlázható.

5.  A közölt szállítási dátumok hozzávetőlegesek, és soha nem jelentenek határidőt. Ha a Szerződés nem tartalmaz szállítási dátumot, a Vevő írásban legalább egy hónapos szállítási határidőt biztosít számunkra, mielőtt a Vevő a szállítási határidő túllépésére hivatkozhat. A megadott szállítási határidőket lehetőségeinkhez mérten folyamatosan igyekszünk betartani, de ennek túllépése soha nem von maga után felelősséget részünkről, kivéve súlyos gondatlanság vagy szándékosság esetén. Továbbá a szállítási határidő túllépése esetén a Vevőnek nincs joga elállni a Szerződéstől vagy megtagadni az áru átvételét. Meg kell adni a lehetőséget a megfelelő teljesítményre.

6. Fenntartjuk a jogot a részletekben történő szállításra, kivéve, ha a Szerződés ezt a lehetőséget írásban kizárja. A Vevő minden részszállításról külön megállapodásként köteles a számlát kiegyenlíteni.

7. Ha a Vevő késedelembe esik vagy továbbra is késedelembe esik a kiegyenlítetlen számlák kiegyenlítésével kapcsolatban tőlünk kapott értesítést követően, jogunkban áll minden jelenlegi és jövőbeni szállítást minden további bejelentés nélkül felfüggeszteni, és/vagy utánvét ellenében kézbesíteni és/vagy törölni a futó rendeléseket. Nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a Vevőt ebből adódóan éri vagy fog okozni.

8. A Webáruházunkon keresztül kötött Megállapodásokból eredő szállításokat a Vevő által a megrendelés során megadott címre kézbesítjük. Ha a Vevő a kézbesítéskor nem tudja átvenni a szállítást ezen a címen, akkor néhány napon belül másodszor is megkísérli a kézbesítést ugyanazon a címen. Ha a Vevő ezután sem tudja átvenni a szállítmányt, a Vevő üzenetet kap a szállítmányozó cégtől, hogy jöjjön el és vegye át a szállítmányt a helyi telephelyén. Ha a szállítmányt a szállítmányozó cég által megadott határidőn belül nem veszi át, a szállítmány automatikusan visszakerül részünkre. Ha ezután újra el kell küldenünk a küldeményt a Vevőnek, azt a Vevő költségére tesszük meg.

 

F. KIFIZETÉSEK

1. A számlának a fizetési határideje a számlán szereplő dátumával kezdődik.

2.  A Vevő minden fizetést a számlán szereplő fizetési feltételeknek megfelelően teljesít, levonás, felfüggesztés vagy elszámolás nélkül. Konkrét fizetési határidő hiányában a fizetést a számla keltétől számított 30 napon belül a számlán szereplő devizanemben és a számlán szereplő bankszámlaszámra kell teljesíteni. Eltérő megállapodás hiányában a vevő által teljesített kifizetések először minden fennálló kamat és költség, másodsorban a leghosszabb ideig fennálló fizetendő számlák ellenében kerülnek kiegyenlítésre, még akkor is, ha a Vevő azt állítja, hogy az érintett fizetés egy eltérő számla.

3.  Ha a Vevő nem vagy időben nem fizet, a Vevő a törvény értelmében késedelembe esik anélkül, hogy figyelmeztetés és/vagy értesítés és/vagy bírósági beavatkozás szükséges lenne, és jogunk van kamatot felszámítani a fizetés esedékességétől számított havi 1% havi vagy hónaprészi esedékes fizetés, amely esetben a Vevővel szemben fennálló követelések teljes összege is azonnal megtérül. Az I. cikkben említett, nekünk fel nem róható szállítási késések nem érintik a meghatározott fizetési feltételeket, és nem jelentenek okot a fizetések késedelmére.

4.  Az F. 1. pontban említett rendelkezések a Vevő kérésére raktárunkban tárolt árukra és a részleges szállításokra is vonatkoznak.

5.  A Vevő köteles befizetni számunkra a követelésünk kifizetésével kapcsolatban felmerülő összes költséget, mind a bírósági, mind a peren kívüli költségeket. A peren kívüli behajtási költségek a követelés behajtásra utalásakor az érintett összeg 15%-át teszik ki, maximum nélkül és minimum 25 euróval. A peren kívüli behajtási költség mértékét és a vevő fizetési kötelezettségét bizonyítja az az egyetlen tény, hogy a fennálló egyenleg behajtásához harmadik fél segítségéről biztosítjuk magunkat. Ha behajtási intézkedés keretében a Vevő csődeljárása iránti kérelmet nyújtanak be, úgy a Vevő az érintett joghatóságon belüli csődeljárási kérelem szokásos költségeit is megtéríti.

6.  Az E.7., C. 3., C. 4. és K. 2. pontokban említett körülmények nem jogosítják fel a Vevőt arra, hogy megtagadja, csökkentse, kiegyenlítse vagy felfüggesztse az áruk szállítását vagy fizetését, és semmilyen visszatérítést nem követelhet tőlünk.

7.  A reklamáció nem jogosítja fel a Vevőt az esedékes fizetések visszautasítására, csökkentésére, rendezésére vagy felfüggesztésére.

8.  Jogunk van bírósági beavatkozás nélkül visszaigényelni a tulajdonjog fenntartása mellett leszállított, még ki nem fizetett árukat, tekintet nélkül kártérítési igényünkre az alábbi esetekben:

a. ha a Vevő kötelezettségeinek nem tesz eleget és nem teljesített.

b. ha a Vevő csődöt jelent, fizetési felfüggesztést kér, vagy cégét részben vagy egészben felszámolja.

c. ha a Vevő cégének tulajdonjoga részvényátruházás vagy haláleset következtében megváltozik.

d. ha a Vevő jogi formája megváltozik.

e. a Vevő áruinak és vagyontárgyainak lefoglalása és kényszerértékesítése esetén, ideértve az általunk szállított, még nem teljesen kifizetett árukat is. Ha élünk ezzel a jogunkkal, kiegyenlítjük a vételárnak azt a részét, amelyet már kifizettünk. Ebben az esetben a kártérítési igényünket fenntartjuk.

9. Jogunk van kiegyenlíteni minden olyan összeget, amellyel a Vevő tartozik nekünk, beleértve, de nem kizárólagosan az igazságtalanul levont engedményeket, a szállítási költségeket és a meg nem fizetett kamatköltségeket, minden olyan összeggel, amellyel a Vevőnek tartozunk a visszatérítések, kedvezmények, értékesítési feltételek vagy bármilyen más okból.

10. Az F.3. és F.5. csak magánszemélyekre vonatkoznak, amennyiben ezek nem térnek el a holland jog szerinti „rendelet a peren kívüli behajtási költségek megtérítéséről”-től a Vevő szempontjából negatív módon.

 

G. A TULAJDONSÁG FENNTARTÁSA

1. Minden általunk szállított vagy leszállított áru a kizárólagos tulajdonunk marad mindaddig, amíg a Vevővel szemben támasztott összes követelésünk – amely magában foglalja legalább a holland törvény 3.92. cikkelyének 2. szakaszában említett követeléseket – teljes egészében nem teljesül fizetett.

2. Mindaddig, amíg az áru tulajdonjoga nem száll át a Vevőre, a Vevő az árut nem idegenítheti el, megterhelheti, elzálogosíthatja vagy harmadik személy (potenciális) ellenőrzése alá vonhatja a Vevő szokásos üzletmenetén kívül. A Vevő köteles együttműködni velünk a zálogjog alapításában minden olyan követelésére, amely a Vevőnek a ki nem fizetett áruk leszállításából ered, vagy az első erre irányuló kérésünkre érvényes lesz.

3. A Vevő köteles a tulajdonjog fenntartásával leszállított árut gondosan és tulajdonunkként megjelölve tárolni.

4. Jogunk van visszakövetelni a Vevőtől minden olyan árut, amelyet tulajdonjog fenntartása mellett leszállítottak, ha a Vevő nem teljesíti vagy úgy tűnik, hogy nem teljesíti a Vevő fizetési kötelezettségeit. A Vevő ingyenes és korlátlan hozzáférést biztosít számunkra a Vevő helyiségeibe, irodáiba, raktáraiba vagy bármely más olyan helyre, ahol az árukat tárolják áruink ellenőrzése és/vagy jogaink gyakorlása céljából.

5. A Vevő első kérésünkre:

a. biztosítsa a tulajdonjog fenntartásával szállított árut, és biztosítsa tűz-, robbanás- és vízkár, valamint lopás elleni biztosítást, és tegye lehetővé számunkra a biztosítási kötvény megtekintését.

b. a holland polgári törvény 3:239. cikkében előírt módon elzálogosítani a vevő minden igényét a biztosítók felé a tulajdonjog fenntartása mellett leszállított árukkal kapcsolatban.

c. Jelölje meg tulajdonunkként a tulajdonjog fenntartásával szállított árut.

d. Együttműködni minden olyan egyéb intézkedésben, amelyet meg kívánunk tenni, vagy felkérjük a Vevőt, hogy védje meg az áruk tulajdonjogait, és amely nem károsítja indokolatlanul a Vevőt a szokásos üzletmenet során.

6. A G.1-G.5 pontokban említett rendelkezések semmilyen egyéb jogunkat nem érintik.

7. A németországi vevőkre a következő, tulajdonjog-fenntartási rendelkezés érvényes, és a G.1-G.6 pontokban említett rendelkezések csak annyiban érvényesek, amennyiben kiegészítik a következőket:

 Für Abnehmer in Deutschland gilt den nachstehenden erwähnten Eigentumsvorbehalt und gilt der unter G1 bis einschließlich G6 genannte Vorbehalt nur für soweit es einen Zusatz ist:

 Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns.

Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers - Miteigentum an der neuen Sache, wobei unser Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren. 

Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab.

Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an uns ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen. 

 Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen.

Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung.

Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht.

 

H. PANASZOK

1.  A megrendelés visszaigazolásától, a leszállított áruhoz vagy a számlához képest azonnal észrevehető eltérések miatti reklamációt a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételétől, a szállítás megtörténtétől vagy a számla kiállításától számított tizennégy napon belül írásban kell benyújtani. illetőleg. Ha tizennégy napon belül nem érkezik hozzánk reklamáció, úgy tekintjük, hogy a Vevő jóváhagyta a megrendelés visszaigazolását, a szállítást és/vagy a számlát.

2.  A Vevő köteles számunkra a láthatatlan hibákat a felfedezéstől számított hét napon belül, de legkésőbb a szállítást követő harminc napon belül bizonyítani. Ha ezen határidőn belül nem jelentenek nekünk hibát, úgy tekintjük, hogy a Vevő jóváhagyta az árut.

3.  A leszállított árukkal kapcsolatos panaszok nem érinthetik a korábban leszállított árukat, sem a későbbiekben leszállított árukat, még akkor sem, ha ezek a szállítások ugyanabból a Szerződésből származnak.

4.  Ha egy panaszt elfogadunk, hatékony intézkedéseket teszünk, ahogy jónak látjuk.

5.  Ha a Vevő panaszt tesz, a Vevő lehetővé teszi számunkra, hogy szakértővel vagy független ellenőrző szervezettel megvizsgáltassuk az érintett árut. Amennyiben a szakértő a panaszt megalapozottnak minősíti, a vizsgálat költségét mi álljuk. Ellenkező esetben az ellenőrzés költségét a Vevő fizeti.

6.  Minden árut, beleértve a garanciális rendelkezések hatálya alá tartozókat is, csak kifejezett és írásos engedélyünk után küldhetjük vissza hozzánk. A visszaküldés költsége a Vevőt terheli. A visszaküldött küldemények nem érintik a számlázott összegek fizetési kötelezettségét, és nem jogosítják fel a Vevőt a Vevővel szembeni teljes követelésünkkel történő elszámolásra. A visszáru küldemény átvétele semmilyen körülmények között nem tekinthető a Vevő által a visszaküldés okának mi elfogadásának. A visszaküldött áru kockázata a Vevőt terheli mindaddig, amíg az érintett árut jóvá nem írjuk.

 

I. VIS MAJOR

1.  A elore nem lathato korulmenjek kifejezés minden olyan körülményt jelent, amely ideiglenesen vagy véglegesen megakadályozza a Szerződés teljesítését, és amely nem tudható be a elore nem lathato korulmenjek hivatkozó félnek. A elore nem lathato korulmenjek fogalma magában foglalja legalább a sztrájkot, kizárást, hatósági intézkedést, háborút vagy ostromot, tűzesetet, természeti katasztrófát, járványt, az áru szállításához szükséges nyersanyag- és/vagy munkaerőhiányt, szállítási problémákat a szállítás során. áruk és az üzenetek elektronikus küldésével vagy fogadásával kapcsolatos problémák. A beszállítóinknál vagy más harmadik feleknél, akiktől függünk, a fent leírt elore nem lathato korulmenjek szintén elore nem lathato korulmenjek minősül részünkről.

2.  A Elore nem lathato korulmenjek helyzetet haladéktalanul jelenteni kell, ha a vis maior helyzetére hivatkozó fél fellép. Ha a Vevő vis maiorra hivatkozik, jogunkban áll bármilyen többletköltséget, például, de nem kizárólagosan a várakozási időt, valamint a további utazási és szállásköltségeket a Vevő számlájára terhelni. A elore nem lathato korulmenjek helyzet megszűnésekor a vis maiorra hivatkozó fél köteles erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni.

3.  Elore nem lathato korulmenjek fennállása esetén szállítási és egyéb kötelezettségeink felfüggesztésre kerülnek. Ha a vis maior időtartama hat hónapnál tovább tart, mindkét félnek jogában áll a megállapodást kártérítési kötelezettség nélkül felbontani.

4.  Ha a megállapodást részben már teljesítettük, akár az áru előállítása, akár részleges leszállítása révén, jogosultak vagyunk a teljesítéssel kapcsolatban felmerült költségek ésszerű megtérítésére egészen addig az időpontig, amikor a vis maior fennáll. történt.

  

J. GARANCIA

1.  A szerződésben vagy a jelen általános szerződési feltételekben kifejezetten leírtakon kívül semmilyen más garanciát nem vállalunk. Ez a garancia csak a Vevőre és saját belátásunk szerint érvényes.

2.  A vásárlás országának törvényes jótállási ideje érvényes. Gyártói garanciát vállalunk a DIY (Csináld magadnak) használatára és karbantartására a vonatkozó kézikönyvnek megfelelően. Hollandiában a gépekre két év, a vásárlás után pedig hat hónap áll rendelkezésre az akkumulátorok, töltők és kopásálló tartozékok esetében.

3.  A Vevőnek nincs joga nevünkben garanciát vállalni a leszállított árukért, és nem vállalunk felelősséget a Vevő által harmadik félnek adott garanciákért.

4.  A garanciális hibákat saját belátásunk szerint díjmentesen kijavítjuk a hibás áru kijavításával vagy cseréjével akár a Vevő telephelyén, akár a kicserélendő áruk egyeztetett INCOTERM-e szerinti kiszállítással, mindezt mindig nálunk. belátása.

5.  A hiba kijavításából eredő és azzal kapcsolatos munkaköltség csak annyiban áll a mi számlánkra, ameddig az érintett áru gyártója azt megtéríti, és azzal a feltétellel, hogy a munkaidő megfelel az erre meghatározott időnek. a gyártó által.

6.  A garanciális rendelkezéseink alapján végzett összes tevékenységre elvileg csak a normál munkaidőben kerülhet sor. Ha a Vevő tevékenysége miatt a tevékenységet a normál munkaidőn kívül kell végezni, a többletköltség a Vevőt terheli.

7.  Ha nem kapunk elegendő lehetőséget a hiba kijavítására, az ebből eredő összes költség a Vevőt terheli.

8.  Minden olyan költség, amely meghaladja az előző cikkekben leírt kötelezettséget, mint például, de nem kizárólagosan a szállítási költségek, az utazási és szállásköltségek, a munkaerőköltségek, a szétszerelési és összeszerelési költségek, a Vevő kockázatát és számláját viselik.

9.  Nem vállalunk felelősséget a normál kopásból eredő hibákért, valamint a fogyó alkatrészekért, illetve az áruk nem megfelelő használatából és/vagy a kezelési és karbantartási utasítások megszegéséből eredő hibákért. Nem vonatkozik a jótállás arra sem, ha úgy tűnik, hogy a leszállított árut nem a használatbavételkor adott utasítások szerint szerelték össze és/vagy ha az árut nem a bevételi utasításnak megfelelően vették használatba. használati vagy összeszerelési útmutatót.

10.  A garancia nem érvényesül, ha a Vevő vagy bármely harmadik fél a leszállított árut a mi írásos engedélyünk nélkül módosította.

11.  Ha a Vevő a velünk kötött szerződésből eredő bármely kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem teljesíti megfelelően vagy időben, semmilyen garanciát nem vállalunk. Ha a Vevő a leszállított árut előzetes írásbeli engedélyünk nélkül szétszereli, megjavítja vagy egyéb tevékenységet végez, minden garanciális igénye eláll.

12.  Ha jótállási kötelezettségünk teljesítése érdekében kicseréljük az árut, a kicserélt áru a mi tulajdonunkba kerül, és a csere időpontjában a rendelkezésünkre áll.

 

K. FELELŐSSÉG

1.  A kiszállítást követően felelősségünk legfeljebb a J. cikk szerinti jótállási kötelezettségekre korlátozódik. Hacsak nem történt súlyos gondatlanság vagy szándékosság részünkről, nem vállalunk felelősséget a leszállított árukból eredő károkért. Továbbá soha nem vállalunk felelősséget a következményes károkért, ideértve az ebből eredő károkat, elmaradt haszont, kieső megtakarítást és az üzleti stagnálásból eredő károkat.

2.  Nem vállalunk felelősséget a szó semmilyen értelmében vett hibákért vagy hiányosságokért, ha azok a tevékenységek vagy áruk, amelyekre ezek a hibák vagy hiányosságok vonatkoznak, ellenszolgáltatást nem igényelnek.

3.  Ha a Vevő a szerződést részben vagy egészben felbontja a részünkről elkövetett súlyos gondatlanság vagy szándékosság következtében, nem vagyunk kötelesek többet fizetni, mint a csereteljesítés költségtérítését a nem teljesített, illetve felbontott rész szerződéses értékéig. a megállapodásról.

4. Amennyiben a felelősség nem kizárt, és a jelen K.1–K.3. cikkre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, kártérítési felelősségünk minden alkalommal a megrendelés összegének maximum 50%-ára korlátozódik, vagy legfeljebb egy maximum 5000,00 €, ha ez az összeg alacsonyabb, mint a korábbi maximális összeg.

5.  A jelen általános szerződési feltételekben foglalt felelősségi megállapodás azokra az árukra is vonatkozik, amelyeket harmadik féltől vásárolunk, és feldolgozatlanul szállítunk a Vevőnek, kivéve, ha további korlátozásokat kell elfogadnunk a gyártó részéről. Ez utóbbi esetben a gyártó mellékelt egyedi feltételei az irányadók.

6.  A kárigényt törölni kell, ha a Vevő a kártérítési igényt megalapozó tények bekövetkeztétől számított 1 hónapon belül írásban nem értesít bennünket, és nem vállal felelősséget minden lényeges adat megadásával. Ha a Vevő az előző mondatban foglaltak betartásával értesítette és felelősségre vont bennünket, a kárigény akkor is hatályát veszti, ha a Vevő az értesítéstől számított hat hónapon belül nem indít el ellenünk keresetet az illetékes intézménynél.

7.  A jelen általános szerződési feltételekben foglalt felelősségkorlátozást az általunk az áruk kiszállításával megbízott harmadik felek javára is érvényesítettnek kell tekinteni.

8. Soha nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan kárért, pénzbírságért vagy más módon megnevezett költségekért, amelyek a Vevőnél – akár közvetlenül, akár közvetve – a szerződés általunk történő felmondása miatt merülnek fel, ha ezt a fennálló, a meglévő változásai vagy a létrehozása miatt az N.2.

 

L. KÁRTÉRÍTÉS

1. A Vevő köteles kártalanítani bennünket a Vevő alkalmazottainak vagy képviselőinek vagy harmadik feleknek minden olyan kárért vagy más kárért, amely az áruk általunk, vagy a nevünkben történő használatának vagy alkalmazásának közvetlen vagy közvetett következménye, és terveket, tanácsadási tanulmányokat vagy a Vevőnek szállított egyéb szolgáltatásokat.

 

M. SZELLEMI TULAJDON

1.  Minden jogot fenntartunk termékeink ipari és szellemi tulajdonát illetően. Az áru kifejezésen a következőket kell érteni: ajánlatok, tervek, képek, rajzok (próba) modellek, szoftverek stb. A fent említett árukra vonatkozó szerzői jogok, valamint az ipari és szellemi tulajdonjogok a mi tulajdonunkban maradnak, függetlenül attól, hogy az előállítás költségei megterhelték a Vevő számláját. Ezeket a fent leírt árukat kifejezett engedélyünk nélkül nem lehet másolni, felhasználni vagy harmadik félnek bemutatni. Ezen kötelezettségek megsértése esetén a Vevő a teljes kártérítési igény sérelme nélkül 5.000,00 € kötbért veszít el szabálysértésenként és a jogsértés minden napján. A Vevő az árut a fent leírtak szerint az általunk meghatározott határidőn belül visszaküldi. Ennek költségei a Vevőt terhelik.

2.  A Vevő nem módosíthatja a leszállított árut részben vagy egészben, illetve nem ruházhatja át más márkanévvel vagy csomagolással, illetve nem használhatja az érintett márkát más módon és/vagy nem regisztrálhatja saját nevében.

 

N. SZANKCIÓ

1. A Vevő nem biztosíthat, értékesíthet, exportálhat vagy mozgathat semmilyen, általunk szállított vagy biztosított árut, szolgáltatást vagy információt más feleknek vagy országoknak, ha ez nem felel meg teljes mértékben az irányító testületek által meghatározott összes vonatkozó előírásnak, például, de nem kizárólagosan. a holland kormány, az Európai Unió és/vagy az Amerikai Egyesült Államok által meghatározott gazdasági szankciók és kereskedelmi korlátozások.

2. Az N.1 pontban említett feltételek minden megsértését mérlegelni fogjuk. a köztünk és a Vevő között létrejött megállapodások súlyos megsértése, és ez elegendő okot ad számunkra a köztünk és a Vevő között létrejött megállapodások azonnali felmondására. Fenntartjuk magunknak a jogot bármely új és/vagy folyamatban lévő szerződés és/vagy megállapodás felmondására és/vagy megszüntetésére, ha úgy gondoljuk, hogy azok teljesítése sértené a holland vagy bármely más kormány bármely vonatkozó törvényét vagy szabályozását.

 

O. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITÁK

1. Jelen általános szerződési feltételekre, valamint minden ajánlatunkra, valamint a köztünk és a Vevő között kötött megállapodásokra és/vagy az azokból következő megállapodásokra a holland jog az irányadó, kivéve az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményét (CISG). 1980. április 11-i határozat. A jelen megállapodásból és/vagy a jelen szerződésből következő további megállapodásokból eredő, kölcsönös egyeztetéssel nem rendezhető vitákat a székhelyünk szerinti kerület illetékes bíróságához kell benyújtani, ennek sérelme nélkül. jogunkban áll a vitát a rotterdami Holland Választottbírósági Intézet (NAI) szabályaival és szabályzataival összhangban rendezni.

 

P. ELÁLLÁSI JOG

1. Webáruházunkon keresztül kötött fogyasztói szerződés esetén a magánszemély jogosult a szerződéstől (vagy annak egy részétől) 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni és az árut visszaküldeni.

2. Az (1) bekezdésben említett elállási határidő azt a követő napon kezdődik, amikor a magánszemély vagy a magánszemély által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut fizikai birtokba veszi, vagy: a) ha a magánszemély több árut rendelt egyben. megrendelés: attól a naptól kezdve, amikor Ön vagy a fuvarozótól eltérő, az Ön által megjelölt harmadik személy az utolsó árut fizikai birtokba veszi; b) Ha a megrendelés egy áruból áll, amelyet több részben szállítanak ki: attól a naptól kezdve, amikor Ön megszerzi, vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél megszerzi az utolsó szállítmányt vagy árut; c) Rendszeresen ismétlődő áruk meghatározott időszakon belüli leszállítása esetén: attól a naptól, amikor Ön vagy a fuvarozótól eltérő, Ön által megjelölt harmadik személy az első árut fizikai birtokba veszi.

3. Az elállási jog nem érvényesül, ha:

- szolgáltatás, ha a teljesítés a magánszemély előzetes kifejezett nyilatkozatával és annak tudomásulvételével kezdődött, hogy a szerződés teljes körű teljesítésével elveszíti elállási jogát;

- olyan áruk szállítása, amelyek nem előre gyártottak és személyes választás alapján vagy a vevő specifikációi szerint készültek, vagy olyan áruk szállítása, amelyeket egyértelműen a vevő személyes igényeire szabtak;

- olyan termékértékesítés, amelynél a lejárati idő a 14 napos elállási időszak alatt jár le (pl. élelmiszerek);

- olyan zárt áruk szállítása, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszaküldésre, ha a pecsétet a szállítást követően eltávolították;

- hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes szoftver szállítása zárt csomagolásban, ha a pecsétet a szállítást követően eltávolították.

 

Q. A MAGÁNSZEMÉLY KÖTELEZETTSÉGEI AZ ELÁLLÁSI IDŐ ALATT

1. Az elállási időszak alatt a magánszemély köteles az árut és a csomagolást megfelelő gondossággal kezelni. Kicsomagolni vagy az árut kizárólag az áru jellegének, jellemzőinek és működőképességének ellenőrzésére használhatja. A magánszemély alapvetően csak úgy használja az árut, ahogyan azt az üzletben tenné.

2. A magánszemély felelős az árunak a jelen pont (1) bekezdését sértő kezeléséből eredő értékvesztéséért.

 

R. ELÁLLÁSI JOGRA ÉS KÖLTSÉGEKRE HIÁTVA

1. Az elállási jog gyakorlásához a magánszemély az elállási határidőn belül az elállási nyilatkozat mintájával, vagy más egyértelmű nyilatkozattal értesít bennünket. 2. A magánszemély az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az (1) bekezdésben említett tájékoztatást követő 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy nekünk (vagy képviselőnknek) átadni.

2. A magánszemély az árut minden leszállított tartozékkal együtt, lehetőség szerint eredeti állapotában és csomagolásában, utasításaink szerint visszaküldi.

3. Az elállási jog időben történő gyakorlásával kapcsolatos kockázat és bizonyítási teher a magánszemélyt terheli. A magánszemélynek igazolnia kell, hogy az árut időben visszaküldte, például fuvarlevéllel.

4. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei a magánszemélyt terhelik.

5. Ha a magánszemély kérésére az elállási idő alatt megkezdik a szolgáltatásokat, a magánszemélynek megfelelő ellentételezést kell fizetnie számunkra a teljesített szolgáltatás összegéért addig az időpontig, amikor a magánszemély a azt a tényt, hogy gyakorolja elállási jogát e szerződésre vonatkozóan, és az ellentételezés arányos a szerződésben foglalt szolgáltatások összértékével.

 

S. KÖTELESSÉGEINK VISSZAVONÁS ESETÉN

1. Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszatérítjük a magánszemélytől beérkezett valamennyi kifizetést, beleértve a szállítás költségeit is. Hacsak nem ajánljuk fel az áru átvételét, visszatarthatjuk a visszatérítést mindaddig, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy nem nyújtottak be bizonyítékot az áru visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik a legkorábbi. Az összes áru visszaküldésekor a teljes vételárat visszatérítjük, beleértve a szállítási és/vagy fizetési költségeket is. Ha az árunak csak egy részét küldik vissza, csak az áru vételárát térítjük vissza.

2. A visszatérítést ugyanazon fizetőeszköz használatával hajtjuk végre, mint az eredeti ügylethez használt magánszemély, kivéve, ha a magánszemély kifejezetten másként állapodott meg.

3. Ha a magánszemély a szokásosnál drágább szállítási módot választ, az áru visszaküldésének kockázata a magánszemélyt terheli.

© VONROC 2023